Growth mindset

'Growth mindset is geen toevallige psychologische toestand, maar iets wat we kunnen leren en oproepen. En dat versterkt ontwikkeling.'

Growth mindset is de overtuiging dat je vaardigheden en capaciteiten kunt ontwikkelen

En dat heeft een positief effect op motivatie voor leren en veranderen. Niet alleen bij jezelf, maar ook bij anderen. Je herkent een growth mindset aan de manier waarop mensen omgaan met uitdagingen, fouten, inspanningen, feedback, succes van anderen en samen leren. Je kunt jezelf trainen om te denken en te handelen vanuit een growth mindset. 

Uit wetenschappelijk onderzoek komt naar voren dat mensen met een growth mindset obstakels bij leren ervaren als een uitdaging om te ontwikkelen. Daarbij worden fouten geïnterpreteerd als waardevolle informatiebron. En is er meer openheid voor inhoudelijke feedback. Ook blijkt uit onderzoek dat mensen met een growth mindset eerder ontwikkelingsmogelijkheden zien bij anderen. Hiervan is het effect dat zij zich positief benaderd en aangemoedigd voelen in hun ontwikkelstappen.

Growth mindset (bege)leiders
Growth mindset (bege)leiders zien vooruitgang in ontwikkeling als een effect van hoe zaken in gedachten worden benaderd, de eigen inzet en gedrag. Hun focus ligt op het proces en veel minder op resultaat. Zij ondersteunen vanuit coaching; oordelen en stereotyperingen blijven meer achterwege. Deze (bege)leiders staan zelf ook open voor het ontvangen van feedback. Dit leidt tot hogere leerresultaten. Hogere leerresultaten worden succeservaringen. En succeservaringen werken motiverend. Als binnen organisaties de omgang is gebaseerd op de principes van growth mindset, worden prestaties van collega’s en de organisatie zelf meer versterkt.

Het growth mindset leerproces
Bij het ontwikkelen van een growth mindset leer je nieuw denken en gedrag. Hiervoor hebben we stappen ontwikkeld, die jou helpen om te denken en handelen vanuit een growth mindset. Die stappen vind je op de Homepage.

Growth mindset vaardigheden
Bij een growth mindset passen specifieke vaardigheden, waarmee je positieve invloed uitoefent op jouw leren en ontwikkelen en dat van anderen. 

Voorbeelden van growth mindset vaardigheden

  1. Mindset herkennen bij jezelf en anderen

  2. Toepassen van taal die werkt in denken en communiceren vanuit growth mindset

  3. Oordelen achterwege laten en je richten op leren en ontwikkelen

  4. Focus op leerproces, meer dan op resultaat of uitkomst

  5. Growth mindset blijven toepassen, terwijl je fixed mindset ontmoet

Neuropsychologie van growth mindset

De algemene toets van het brein is of jouw omgeving veilig genoeg is. Leren heeft veiligheid nodig en growth mindset sluit hierop naadloos aan, omdat bijpassende gedachten en bijpassend gedrag wordt gevoeld als vertrouwenwekkend en ontwikkelingsgericht. Dat gevoel treedt op doordat het brein 'happy chemicals' ofwel geluksstofjes aanmaakt. Die motiveren positief in het zetten van ontwikkelstappen, zodat vooruitgang optreedt. Deze vooruitgang versterkt weer pleziergevoelens. Als het leerproces en begeleiding worden gebaseerd op growth mindset, dan zijn in het menselijke brein de ideale omstandigheden aanwezig om bestaande neurale netwerken te verstevigen, of nieuwe aan te leggen. Daardoor kun je anders gaan denken en doen, dan eerder het geval was. Want vanuit het brein gezien is leren en ontwikkelen het tot stand brengen, uitbreiden en verstevigen van neurale netwerken. Dit kan in bepalende mate worden gerealiseerd met behulp van een growth mindset.

Vragen? Wij hebben antwoorden.

Heb je vragen voor ons of over het aanbod? Bekijk de veel gestelde vragen (FAQ) of neem direct contact met ons op.

Veel gestelde vragen