Klachtenprocedure

Klachtenreglement Mindset Instituut

Ben je ondanks de zorg en inspanning van het Mindset Instituut niet of niet geheel tevreden over onze dienstverlening? Je kunt er dan voor kiezen een klacht in te dienen. Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn, vragen wij je om onderstaande klachtenprocedure te volgen.

Stap 1
Graag je klacht(en) ter plaatse en direct kenbaar maken aan de functionaris, zodat hij of zij de mogelijkheid heeft de klacht, zo mogelijk, ter plaatse op te lossen. Of neem telefonisch contact op met kantoor.

Stap 2
Indien een klacht ondanks de inspanningen van de functionaris niet naar tevredenheid is opgelost, dan heb je tot uiterlijk één maand na uitvoeringsdatum of aanschaf de gelegenheid om de klacht schriftelijk in te dienen per post of e-mail o.v.v. opleiding/uitvoering/product, datum opleiding/uitvoering en NAW-gegevens. Je klacht wordt altijd met de grootste zorg behandeld.

Contactgegevens
Mindset Instituut B.V.
T.a.v. secretariaat
Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
kantoor@mindsetinstituut.nl

Stap 3
Bij binnenkomst wordt er een klachtendossier aangemaakt en ontvang je binnen 48 uur een ontvangstbevestiging.

Stap 4
Aansluitend nemen we binnen 5 werkdagen contact met je op om een afspraak te maken voor mondeling overleg. Als je een telefonisch behandeltraject wilt, zullen we ons inzetten om de klacht telefonisch op te lossen. Mocht je een schriftelijk behandeltraject willen, zullen wij ons inzetten om de klacht schriftelijk op te lossen.

Klachten die leiden tot aansprakelijkheid van het Mindset Instituut worden in gevolge verzekeringsvoorwaarden direct overgedragen aan de aansprakelijkheidsverzekeraar.

Stap 5
Indien de klacht naar jouw idee niet binnen 1 maand is opgelost, dan wordt de klacht intern overgedragen aan de directeur. Hierover word je schriftelijk of via e-mail geïnformeerd.

Stap 6
Indien dan de klacht naar jouw idee niet naar tevredenheid is afgehandeld door de directeur, wordt de klacht overgedragen aan een onafhankelijke derde, mevrouw G. de Vries te Zeerijp. Ze komt binnen een maand tot een oordeel zoals uitgewerkt in stap 7.

Stap 7
Op basis van behandeling van de klacht en met inachtneming van artikel 6 komt de onafhankelijke derde tot een oordeel over de klacht. Het oordeel van de onafhankelijke derde wordt op schrift gesteld en omvat haar bevindingen ten aanzien van de klacht en geeft een gemotiveerd oordeel over het al dan niet gegrond zijn van de klacht. Het oordeel over de klacht krijg je op schrift. Het Mindset Instituut respecteert het oordeel van de onafhankelijke derde.